CINB506 Основи на звукозаписа в киното и телевизията

Анотация:

Целта на курса е, студентите да разберат основните принципи на звука от гледна точка на режисурата в кино продукцията. Студентите, успешно преминали курса, ще могат да осъществяват по-добри звукови записи, поради по-доброто разбиране как да контролират звука в тяхната среда за запис. Също така ще могат да подберат необходимите технически средства за звукозапис, както на закрито, така и на открито, използвайки правилните микрофонни техники за звукозапис в различна среда. Ще могат да извършват базови корекции на записаните аудио файлове и да им придават дълбочина на звучене и правилна панорама.

прочети още
Кино и телевизия

Преподавател(и):

 Емил Иванов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- Студентите ще имат базови познания за физичните свойства на звука.

- Студентите ще знаят за принципа на работа на озвучителните и звукозаписните системи, както и ще имат познания как да изберат правилна система за звукозапис.

- Студентите ще имат базови познания за видовете микрофони и как да изберат правилния микрофон за да извършат звукозапис.

- Студентите ще имат базови познания как да извършат манипулация на звуков файл с помощта на еквалайзер, ривърб и компресор.

2) могат:

- Студентите ще могат да извършват звукозапис на терен - на закрито и открито.

- Студентите ще могат да манипулират посоката на звуков източник в съответствие с нуждите им за конкретен проект – панорама на звука, отдалечаване/приближаване на звук и др.

- Студентите ще имат умения за обработване и конвертиране на аудио файлове в различни формати.


Предварителни изисквания:
-

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Звук – физични свойства на звука
 2. Слух и психоакустика
 3. Свойства на звуковите вълни
 4. Акустика
 5. Озвучителни системи
 6. Звукозаписни системи
 7. Микрофони
 8. Текущ контрол
 9. Звукозапис на терен - на закрито
 10. Звукозапис на терен - на открито
 11. Анализ на записани звуци на терен
 12. Последваща обработка на записан звук
 13. Звукова картина и начини за пресъздаване и манипулация
 14. Аудио формати
 15. Текущ контрол

Литература по темите:

- ЧАБАЙ, Даниел. Звукозапис за любители, Техника, 1983

- МАРИНОВ, А. ЗАРКОВ, Н. Електроакустика и звукозапис. Техника, 1968

- ХРИСТОВ, Филип. Звукозаписът и киното. Техника, 1965

- GIBBS, Tony. The Fundamentals of Sonic Art & Sound Design. Lausanne: AVA Books, 2007

- HOMER, Matthew. Beyond the Studio: The Impact of Home Recording Technologies on Music Creation and Consumption. Nebula. 2009

- HULL, Geoffrey P., Thomas W. HUTCHINSON, and Richard STRASSER. Music Business and Recording Industry: Delivering Music in the 21st Century. New York: Routledge, 2011

- IZHAKI, Roey. Mixing Audio: Concepts, Practices, and Tools. New York: Routledge, 2018

- MIERZWA, Patrushkha. Behind the Sound Cart – A Veteran’s Guide to Sound on Set, 2021

- STRAIN, Ken. Three steps to pain-free booming, 2023

- POPP, Thomas. Down to the Wire, 2012

Средства за оценяване: