BAEB661D Информационни системи в маркетинга

Анотация:

Запознаване на студентите със съвременните компютърни приложения в бизнеса.

Включени са теми по създаване на интернет пазарна система, избор на технология, законови проблеми, маркетингови стратегии в WEB, машини за търсене, онлайн търговия, сравнение на WEB технологии, сигурност в Интернет, плащания през мрежата.

Придобиване на практически умения за работа с компютърни приложения в бизнеса

прочети още
Маркетинг - ДО

Преподавател(и):

доц. Мария Николова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Да използват основни механизми на компютърните приложения в бизнеса.

Да използват специфични инструменти в компютърните приложения в бизнеса.

2) могат:

Да прилагат наученото за оценка на съществуващи компютърни приложения в бизнеса.

Да прилагат наученото за създаване на нови компютърни приложения в бизнеса.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Основни знания в областта на маркетинга.

Елементарна компютърна грамотност.

Елементарна интернет грамотност.

Елементарни познания за класически финансови инструменти.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Amor Daniel, The E-business (R)evolution, Hewlett-Packard Company, Sams, 2000.

Даниел Амор, Революцията на Е-бизнеса, ИнфоДАР, София, 2000.

Максимална защита, Книга 1, ИнфоДАР, София, 2002.

Максимална защита, Книга 2, ИнфоДАР, София, 2002.

Step by Step - MS Office XP, СофтПрес, София, 2002.

Step by Step - MS FrontPage XP 2002, СофтПрес, София, 2002.

Всичко за MS Office XP Professional, СофтПрес, София, 2002

Средства за оценяване:

ТЕКУЩ КОНТРОЛ:

Тест – 50%

Курсова работа – 50%

или

СЕМЕСТРИАЛЕН ИЗПИТ:

Тест – 50%

Курсова работа – 50%