BASB525D Проект: Счетоводство и одит - I част

Анотация:

Счетоводство и контролинг - ДО

Преподавател(и):

доц. Станислава Георгиева  д-р
гл. ас. Пламен Илиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: