ESCB778D Семинар: Зелени градски пространства и качество на живот

Анотация:

Целта на семинара е студентите да подготвят и презентират разработки на тема значението на зелените градски пространства за качеството на живот, изразено чрез конкретни примери.

прочети още
Екология и опазване на околната среда - ДО

Преподавател(и):

доц. Ралица Берберова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

• Ще получат нови знания за значението на зелените градски пространства за качеството на живот.

• Ще придобият умения за презентиране и дискусия


Предварителни изисквания:
-

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Проучване по зададената тема
  2. Подготовка на резултатите от проучването
  3. Представяне и дискусия на резултатите

Литература по темите:

Според темата се препоръчва литература

Средства за оценяване:

Практическо задание и дискусия