ESEB014D Семинар "Екологични катастрофи и превенция"

Анотация:

Целта на този курс е въз основа на добитите знания от аудиторния курс Екологични катастрофи студентите да подготвят курсови работи по предварително зададени теми, които да представят и да бъдат дискутирани в рамките на семинар.

прочети още
Екология и опазване на околната среда - ДО

Преподавател(и):

доц. Ралица Берберова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти: ще добият опитност в структурирането и излагането на идеите си, участие в дискусии и защитаване на своите тези и др.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Знания в областта на природните и антропогенни бедствияФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Проучване по зададената тема
  2. Подготовка на резултатите от проучването
  3. Представяне и дискусия на резултатите

Литература по темите:

Литературата, препоръчана в курс Екологични катастрофи, както и нормативни документи, стратегии, планове, проекти и други, свързани с превенцията от екологични катастрофи.