BAMB715D Семинар: Обработка и визуализация на икономически данни

Анотация:

• Семинарът е насочен към запознаване с основните изисквания към оформянето и визуализацията на икономическите данни.

• Семинарът цели да развие способността за изследователска и аналитична работа на студентите, в областта на финансите, маркетинга и счетоводството.

• Предвидени са часове за самостоятелна и практическа работа и дискусии по актуални теми в предметната област на семинара.

прочети още
Счетоводство и контролинг - ДО

Преподавател(и):

доц. Емил Калчев  д-р
гл. ас. Красимир Костенаров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

знаят:

1. Кои са основните софтуери за обработване на икономическа информация

2. как да очертават тенденциите, проблемите и перспективите на конкретния разглеждан проблем с данните, с които разполагат

3. как да обобщават нови и потвърдителни факти и да генерират препоръки за усъвършенстване на даден процес

могат:

1. Да избират подходяща графика съобразно данните, които искат да се визуализират;

2. Да подредят данните, така че да могат да се използват от софтуера за визуализиране;

3. Да направят необходимите графики съобразно данните и да направят икономически изводи базирани на тях.
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Димитров, Н., Въведение в научните изследвания, Интелексперт-94, Пловдив, 2013,