BASB503D Счетоводен документооборот

Анотация:

Изследва съдържанието и тенденции на счетоводния документооборот.

• Технологичните аспекти на счетоводния документооборот.

• Методическите насоки за съставяне на документооборота.

прочети още
Счетоводство и контролинг - ДО

Преподавател(и):

 Валентина Станева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти знаят и могат:

• Съвременните особености на документооборота.

• Технологията на съставяне на счетоводни документи

• Разбират и могат да четат счетоводни документи.

• Събират, анализират и оценяват информация за счетоводен документооборот.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Основи на счетоводството

• Финансово правоФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1.Ст. Стоянов и кол.-Счетоводство-основен курс-София-2018г.

2.Сн. Башева и кол.-Основи на счетоводството-София-2009г.

3.Ст. Дурин и кол.-Счетоводство на предприятието-София-2016г.

4.Албум първични счетоводни документи-Форком-2003г.

5.Закон за счетоводство - в сила от 01.2016г.

6. Лекции