BAMB524D Дигитален маркетинг

Анотация:

Курсът запознава с основните на дигиталния маркетинг

прочети още
Маркетинг - ДО

Преподавател(и):

доц. Венцислав Джамбазов  д-р
ас. Жюстин Джадала Мария  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Познаване на канали, техники, планиране и реализация на кампании в дигиталното пространство
Предварителни изисквания:
Базова компютърна и медийна грамотност

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Въведение, digital landscape
  2. Брандинг и дигитална среда. Онлайн репутация
  3. Сайтът като основа. Блогове. Блогъри. Собствени медии в дигитална среда
  4. Социални мрежи. Съдържание. Планиране.
  5. Социални мрежи. Съдържание. Планиране.
  6. Нови технологии и комуникации онлайн
  7. Уикипедия като инструмент
  8. Медиа планиране за дигитална среда и мониторинг на кампании
  9. Нови формати, подкасти, аудио и видео
  10. Курсови проекти

Литература по темите:

Информационен домейн@ интелигентни и смарт комуникации, изд. Симолини, 2018г.

Интерактивни стратегически комуникации. Изд.НБУ, 2012г.

Стратегически комуникации и управление на знанието, е-книга, изд. НБУ, 2009г

Стратегически комуникационен мениджмънт, изд. Сиела, 2005г.

Кастелс Мануель. Информационная эпоха.Изд.Государственый университет.М,2000.

Попер Карл. Логика и рост научного знания. Москва, Прогрес 1993 г.

Годишник на Департамент по масови комуникации. Нов Български университет. 2010-2013, е-издания.

Списание “Наука” изд. СУБ, бр.4/2006;бр3/2004;бр.5/2002

Smart technology. K. Worden, W. A. Bullough, Jonathan Haywood World Scientific, 2003.

www.melcrum.com;

www.iabc.com;

com.pbworks.com;

Communication World/Magazine of Communication Management, published by IABC; issued 2009-2019.

Journal of computer mediated communications. Issued 2008-2023