BAEB661D Информационни системи в маркетинга

Анотация:

Запознаване на студентите със съвременните компютърни приложения в бизнеса.

Включени са теми по създаване на интернет пазарна система, избор на технология, законови проблеми, маркетингови стратегии в WEB, машини за търсене, онлайн търговия, сравнение на WEB технологии, сигурност в Интернет, плащания през мрежата. Придобиване на практически умения за работа с компютърни приложения в бизнеса

прочети още
Маркетинг - ДО

Преподавател(и):

доц. Венцислав Джамбазов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- Да използват основни механизми на компютърните приложения в бизнеса.

- Да използват специфични инструменти в компютърните приложения в бизнеса.

2) могат:

- Да прилагат наученото за оценка на съществуващи компютърни приложения в бизнеса.

- Да прилагат наученото за създаване на нови компютърни приложения в бизнеса.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Съхранение на данни: дигитализация, метаданни, бази от данни, големи данни
  2. Работа с данни: булева алгебра, компресиране, криптиране, приложения на криптирането.
  3. Информационен обмен: технологии, мрежи, модели, дълбока мрежа, лицензи.
  4. Информационна сигурност: вируси, интернет сигурност, управление на риска
  5. Дигитална платформа: история, архитектура, уеб сайт, уеб приложения, облачни технологии
  6. Системи за управление: принципи, видове, автоматизация.
  7. Електронен бизнес: дигитален маркетинг, електронна търговия, електронно правителство
  8. Финансови технологии: платежни системи, небанкови системи, блокчейн, криптовалути
  9. Навлизане на технологиите: информационно общество, икономика на знанието, изкуствен интелект, бионика
  10. Социални медии: история, видове, специфики

Литература по темите:

Amor Daniel, The E-business (R)evolution, Hewlett-Packard Company, Sams, 2000.

Даниел Амор, Революцията на Е-бизнеса, ИнфоДАР, София, 2000.

Максимална защита, Книга 1, ИнфоДАР, София, 2002.

Максимална защита, Книга 2, ИнфоДАР, София, 2002.