ARCM167 Упражнение: Сградостроителство II част

Анотация:

Курсът има за цел да реализира знанията и уменията в Работното проектиране чрез изготвянето на проект за Еднофамилна жилищна сграда

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

доц. Пламен Рилски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Възможности за изготвяне на Работен проект за Еднофамилна жилина сграда
Предварителни изисквания:
Усвоени и високо оценени знания и умения придобити в предишните курсове по Сградостроителство

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Представяне на проктната задача
 2. проверка и корекция на чертежите
 3. проверка и корекция на чертежите
 4. проверка и корекция на чертежите
 5. проверка и корекция на чертежите
 6. проверка и корекция на чертежите
 7. проверка и корекция на чертежите
 8. Междинна презентация на проекта
 9. проверка и корекция на чертежите
 10. проверка и корекция на чертежите
 11. проверка и корекция на чертежите
 12. проверка и корекция на чертежите
 13. проверка и корекция на чертежите
 14. проверка и корекция на чертежите
 15. проверка и корекция на чертежите

Литература по темите:

Всички позитивно реферирани от професионалната критика Еднофамилни жилищни сгради

Списания: Wettbewerbe Aktuell, Deutsche Bauzeitschrift, Detail, architectural digest