ARCM281 История на интериорния дизайн

Анотация:

Целта на курса е да въведе студентите в проектирането на вътрешно архитектурно пространство и неговите елементи. Курсът има за задача да запознае студентите с художествения език на вътрешното пространство и с различните стилове в историята на интериорния дизайн. Прави се кратък исторически преглед на архитектурните стилове в интериора и стиловите характеристики на мебелите, като се набляга на епохата на навлизане на индустриалните методи на строителство и нови технологии, т.е. началото на дизайна в архитектурата и интериора. Анализират се примери от съвременния дизайн за интериоир, градска среда и архитектура.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

доц. Гергана Стефанова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните принципи и изисквания при проектиране на интериор.

2) могат:

• Да проектират на мебели, елементи и цялостни изделия за интериора и градската среда

• Да разработват интериор с жилищни функции

• Да разработват интериор с обществени функции


Предварителни изисквания:
Студентите да са преминали курс по проектиране на жилищни и обществени сгради, рисуване и моделиране. Да имат основни познания по история на архитектурата.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Основни понятия: „дизайн“, и „дизайн за архитектурата“
 2. Начало на промишленото производство на мебели – Михаел Тонет
 3. Движението „Изкуства и занаяти“ в Англия
 4. Уилям Морис и прерафаелитите
 5. Интериорът и мебелите на стила Сецесион. Анри ван дер Велде, Виктор Орта, Йозеф Хофман, Макинтош
 6. Интериорите на Франк Лойд Райт
 7. Петер Беренс. Школата Баухаус
 8. Групата Де Стийл, Герит Томас Ритвелд
 9. Скандинавски дизайн, Алвар Аалто
 10. Льо Корбюзие, Пиер Жанре, Шарлот Периан, Айлийн Грей
 11. Италиански дизайн втората половина на XX век
 12. Дизайн в САЩ, Чарлз и Рей Иймс, Нол Интернешънъл
 13. Филип Старк, Рос Лъвгроув, Заха Хадид,
 14. Рон Арад, Том Диксън, Марк Нюсън, Джаспър Морисън и др.
 15. Материалите в дизайна

Литература по темите:

1. "Интериор" ISBN 954-03-0180-7, издателство "Техника" 1993,автори: Кирил Бойчев, Евлоги Цветков, Илия Калайджиев, Огнян Грозев

2. "История на интериора и мебелите", Лесотехнически университет - София - 1999 г., автор - Регина Райчева

3. Архетипи в историята на мебелите, ISBN 978-619-160-399-2, изд. Авангард Прима София- 2014 г., автор: Регина Райчева.

Средства за оценяване:

1. Есе по тема от конспекта

2. Тест