ARCM021 Архитектурни конструкции І част

Анотация:

• Курсът има за цел да задълбочи и конкретизира знанията и уменията на студентите в областта на проектирането на сгради с носещи стени и скелетни конструкции.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

доц. Пламен Рилски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Конструктивните особености на сградите

• Начините за изпълнение на конструкциите

2) могат:

• Да проектират в идейна фаза конструктивно възможни сградни обеми


Предварителни изисквания:
Студентите да имат:

Успешно завършени всички курсове по СградостроителствоФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Уводна
 2. Въведение в особенностите при проектирането на архитектурни конструкции
 3. Типизацията в проектирането и строителството и разясняване на съответната терминология
 4. Отворени и затворени системи в проектирането и строителството
 5. Конструктивните структури
 6. Конструктивни системи и схеми
 7. Сгради с носещи стени, колони и греди
 8. Видове стоманобетонни конструкции
 9. Методи за изграждане на монолитен сграден скеле
 10. Технологии на пълзящ и постъпателен кофраж
 11. Технология на едроразмерен кофраж
 12. Безскелетни конструктивни системи
 13. Сгради със сглобяеми конструктивни и ограждащи елементи
 14. Реализации на сгради със скелетна конструкция
 15. Обобщаваща

Литература по темите:

• Атанас Попов. Архитектурни конструкции. Техника София 1963

• Милко Ангелов. Архитектурни конструкции. Техника 1989

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 30%

ПИСМЕН ИЗПИТ 70%