ENGB894 Проект: "Работа в преводаческа агенция"

Анотация:

Студентите, записали курса, работят за избрана от тях или предложена от програмата преводаческа агенция: в продължение на една седмица на място или до завършване на възложените преводи. В края на проекта преставят портфолио с извършената работа.

прочети още
Англицистика

Преподавател(и):

преп. Андрей Андреев  
доц. Борис Наймушин  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

В хода на проекта, студентите ще добият опит за преводаческа дейност в професионална среда, ще подобрят уменията си за превод на специализиран текст.
Предварителни изисквания:
Владеене на чуждия език на ниво С1 или С2.

Много добра езикова грамотност на родния език.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Специфика на преводаческата работа в реална професионална среда. Видове текстове, за които има търсене и преводаческа ниша.
  2. Работа под напрежение, изпълнение на крайни срокове, ценообразуване.
  3. Оценка на резултатите.

Литература по темите:

Наръчник на българския преводач. Български езиков департамент, ГД „Писмени преводи“, Европейска комисия. 2019.

Превод и редактиране на превода – специфики на сътрудничеството между преводач и редактор, граници, права и отговорности. Литературен Вестник, бр. 1/2017г.

Mossop, Brian. Revising and Editing for Translators (Translation Practices Explained). Routledge, 2007.

Adams N., Team Work in the Translation Process, Routledge 2007.

Bell R., Translation and Translating: Theory and Practice. Longman 1991.

Hatim B., Discourse and the Translators. Longman 1989.

Myers B.D., Cooperation and Collaboration in Translation, Pittman 2011.