ENGB880 Семинар "Компютър и превод"

Анотация:

Да запознае студентите с електронни средства, подпомагащи превода – речници, съдвоени бази данни, машинен превод, преводаческа памет, системи за компютърно подпомогнат превод. Да даде възможност на студентите да ползват средствата критично и с разбиране

прочети още
Англицистика

Преподавател(и):

доц. Елена Тарашева  д-р
проф. Дияна Янкова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• за средства за компютърно подпомогнат превод

• за възможности за поддържане на терминологичното единство в текста

2) могат:

• да извършват преводи с помощта на електронни средства
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Владеене на чужд език на ниво най-малко С1

• Да познават теорията на превода

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Практиката на ползване на електронни речници
  2. Видове електронни ресурси
  3. Работа с конкордансери по уточняване на терминологията в превода
  4. Видове електронни ресурси
  5. Съдвоени преводи
  6. Софтуерни продукти за компютърно подпомогнат превод

Литература по темите:

ALCINA, A. (2008). ‘Translation technologies: scope, tools and resources’, Target 20: 79–102.

AUSTERMÜHL, F. (2001). Electronic Tools for Translators. Manchester: St Jerome.

MCDONOUGH, J. (2007). ‘How do language professionals organize themselves? An overview of

translation networks’, Meta 52: 793–815.

Средства за оценяване:

Оценява са успешно завършен проект.