BCLB905 Семинар "Актуални проблеми в ЧЕО":

Анотация:

Курсът има за задача да запознава студентите с най-нова информация и с актуални събития в областта на езиковото обучение.Студентите имат възможност да участват в семинари и конференции, организирани от дружествата на преподавателите по чужди езици в България.

прочети още
Приложен немски език

Преподавател(и):

доц. Светлана Димитрова-Гюзелева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Участието на студентите в реалния научен живот на преподавателите по чужди езици в България формира нагласа и интерес за активно сътрудничество в професионални организации и запознава с реaлни проблеми на обучението по чужди езици у нас.


Предварителни изисквания:
Дидактика и методика на ЧЕО.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Произтича от темата на конкретното събитие.

Средства за оценяване:

Анотация, анализ и коментари на посетените събития.