ELCB407 Проект: Оценка на знанията по чужд език

Анотация:

The aim of this project is to show that the students are familiar with the testing principles and can apply them in their teaching practice.

прочети още
Английски език и професионална комуникация (Съвместна програма с университета Йорк)

Преподавател(и):

преп. Светлана Ташевска  
преп. Галина Величкова  

Описание на курса:

Компетенции:

After completing the course successfully, the students are expected to:

• be familiar with the language testing principles;

• be able to apply the language testing principles in the classroom;

• be able to analyse ready-made language tests.


Предварителни изисквания:
To be enrolled in the respective testing course and to have completed or be enrolled in the required teaching methodology courses.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Heaton, J.B. (1975). Writing English Language Tests. London: Longman.

Heaton, J.B. (1990). Classroom Testing. Longman.

Hughes, A. (1989). Testing for Language Teachers. Cambridge University Press.

Hughes, A. (2003). Testing for Language Teachers. Second Edition. Cambridge University Press.

Tim McNamara. (2000). Language Testing. Oxford English. Oxford Introduction to Language Study ELT. Oxford University Press.