ELCB406 Втори чужд език

Анотация:

The aim of the course is for students to gain knowledge of the language and develop communicative skills corresponding to level B1.2 (B1 second part) of the Council of Europe's Recommended Language Framework.

прочети още
Английски език и професионална комуникация (Съвместна програма с университета Йорк)

Преподавател(и):

преп. Магдалена Божкова  

Описание на курса:

Компетенции:

Students who have successfully completed the course:

1) know:

- the syntactic, lexical and grammatical features of the language at B1.2 level.

2) can:

- use the language material and communicative strategies set out in the B1.2 language proficiency requireme
Предварителни изисквания:
Level B1.1

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Lexical features of the language at B1 level
  2. Grammatical features of the language at B1 level
  3. Communication skills at level B1
  4. Skills check

Литература по темите:

-