SHEB602 Operations management

Анотация:

Бизнес икономика (съвместна програма с университета в Йорк)

Преподавател(и):

 Christos Liassides  
проф. Димитър Николов  д-р
 Тихомир Тихомиров  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: