VIPB022 Сценичен дизайн - II част

Анотация:

Въведение в сценичния дизайн като принцип и методи на работа. Запознаване с проблемите и темите на сценографията като синтетично изкуство различните по вид сценични дизайни - за театър, опера, балет, танц, кино и телевизионен декор. Значението на визуалната среда като контекст на действието и посланието. Връзка между текст - послание и визуализация в сценичното пространство се анализират исторически, теоретично и практически чрез задачи като колажи, скици, работа с мащаб.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

гл. ас. Христина Дякова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите добиват компетенции за основните приложения на сценичния дизайн, методите на работа и практики в основните видове сценичен дизайн. Компетенциите обхващат исторически и теоретичен преглед на предмета на сценографията и работата на художника на различни видове сцена.
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

scenographyintro.blogspot.com

youtube.com/scenographyintro

Средства за оценяване:

Конферанс