VIPB020 Графика и илюстрация - II част

Анотация:

Курсът има за цел да развие и усъвършенства у студентите творческо мислене, богато въображение и обща графична култура. Основната идея на курса е да запознае аудиторията теоретично с класическите техники и дигитални технологии в илюстрирането.

Задачите по време на семестъра са свързани с изграждането на характерни типажи и ситуирането им в среда.Една от задачите по време на семестъра е т.н. "Sketchbook",която дава възможност на студентите да развият фантазното си мислене и да изграждат различни типове композиция в пространството на книжното тяло.

Изграждането на нереални и фантастични типажи и герои инспирирани от реално съществуващи предмети дава на студентите възможност да развият илюстративно - изобразителни умения.

Използването на различните графични и живописни материали в илюстрирането са от значение за цялостното творческо развитие на студентите.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

доц. Калина Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да владеят графичния изобразителен език;

• Да създават оригинални типажи на приказни и фантастични герои;

2) могат:

• Да създават илюстративни изображения в различни техники;

• Да експериментират при създаването на класически или съвременни илюстрации в пространството на книжното тяло;


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Интереси в областта на класическата и дигитална илюстрация;Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Исторически аспекти и видове илюстрация. Стилове и актуални тенденции - въвеждаща лекция
 2. Изразни средства в илюстрацията – класически и дигитални
 3. Принципи на работата с текст
 4. Определяне на ключови моменти и сцени
 5. Създаване на типаж – главни и второстепенни герои
 6. Хибридни форми в илюстрацията
 7. Създаване на хибриден типаж
 8. Стриборд / лейаут - или колко е важна подготовката
 9. Композиция по разтвори - визуален ритъм и баланс
 10. Композиране и визуален ритъм в Sketchbook-а
 11. Аквателни техники в илюстрирането – акварел,акварелни моливи
 12. Ink-ване в илюстрацията – маркери, тънкописци, туш и перо;
 13. Графични техники или графични подходи в илюстрацията
 14. Колажни техники в илюстрирането (пластелин, вълна, изрезки)
 15. Конферанс - финално текущо оценяване

Литература по темите:

Основна литература:

• Бамес, Годфрид. Човешкото тяло., София, Издателство „Труд“ , 2000

• Григоров, Тома. Перспектива., Издателство „Просвета“, София, 1998

• Мецлер, Фил. Изкуството на перспективата. Основно ръководство на художника ( материали и техники). , София, Книгомания, 2011

• Рейвънскрофт,Линда. Ръководство за рисуване на герои от приказките., София, Книгомания, 2011

• Стоев, Борислав. Основи на графиката., София, Захарий Стоянов

• Чоканов, Кръстю. Пластична анатомия., София, Издателство „ Наука и изкуство“, 1994

• Чуховски, Петър. Рисунката – същност и проблематика., София, Изкуство, 1972

Допълнителна литература:

• Zeegen, Lawrence. The Fundamentals of Illustration, AVA Publishing,1996

• Imoto, Sachiko. Illustration School – Let’s Draw happy people, 2010

• Gastman, Roger. Juxtapoz Illustration, 2008

• Wiedermann, Julius. Illustration Now, 2011

• Rees, Darrel. How to be an Illustrator, 2008

• Withrow, Steve. Illustrating Children's Picture Books: Tutorials, Case Studies, Know-How, Inspiration, 2009

Средства за оценяване:

ТО1 - Конферанс

ТО2 - Конферанс