BCLB322 България и Европа – общо минало и бъдеще

Анотация:

Испанистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

гл. ас. Живко Минков  д-р
доц. Живко Лефтеров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: