ESPB411 Техники на слушане и устно изразяване

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа и предвижда следните форми на учебна работа:

• работа с учебна система, отговаряща на входното ниво на студентите и съобразена с равнищата на владеене на чужд език според езиковата рамка на Съвета на Европа

• работа с автентични текстове, записани на убечно техническо средство или електронен носител

• развитие на продуктивната компетентност на студентите по устна реч

• самостоятелна работа – слушане на текст без речник и изпълнение на практически задачи в час

Курсът цели задълбочаване на знанията и уменията на студентите, предвидени в лингвистичната, прагматичната и социокултурната компетентност за равнище В1+ според езиковата рамка на Съвета на Европа.

прочети още
Испанистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

гл. ас. Даниела Александрова  д-р
преп. Любка Славова  

Описание на курса:

Компетенции:

При успешно завършване на курса студентите:

• Могат да разбират всекидневни разговори на испански език и информация от битов характер, както и да пресъздават устно достъпен непознат текст.


Предварителни изисквания:
Владеене на испански език на равнище B1 според езиковата рамка на Съвета на Европа.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Според учебната система по испански език, избрана от преподавателя.

Литература по темите:

1) Аудиоматериали, които преподавателят предлага в час или в електронната платформа Moodle

2) Diccionario de la lengua espanola de la RAE, Espasa Calpe, Madrid, 1993

3) Diccionario Clave, SM, Madrid, 1999

4) Янева, Д., Мичев, С.: Испанско-български речник, Везни-4, 2001

Средства за оценяване:

Практически задачи в час.