GENB070 Общество, икономика и бизнес

Анотация:

Счетоводство и контролинг

Преподавател(и):

проф. Людмил Георгиев  д-р
проф. Сергей Игнатов  д.н.
доц. Ангел Георгиев  д-р
доц. Юлиана Василева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: