OOOK167 Кой ни управлява? Българският случай

Анотация:

Курсът представя уменията в българското общество да се самоуправлява в условията на демократични практики. Началото е от приемането на Търновската конституция и стига до наши дни. Власт и опозиция са изразени както в централната власт - Парламент, така и в местните власти - общински съвет. Поставен е и акцент на псевдодемократичните практики преди 1944 г. и формирането на институционални представи в тоталитарната държава и общество.

прочети още
Българистика (Български език, култура и литература)

Преподавател(и):

проф. Веселин Методиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Получават се знания и умения, които са характерни за модерните общества в евроатлантическия свят. Те се базират не на чужд, а на български опит.
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Българските конституции и конституционни проекти, съст. В. Методиев, Л. Стоянов, С., 2002.

2. История на България, т.ІІІ, Елена Стателова, Стойчо Грънчаров, С.,1999.

3. Екатерина Михайлова, Парламентаризъм и правова държава, С., 2004.

4. Любомир Владикин, Организация на демократичната държава, С., 1992.

Средства за оценяване:

анотация;

реферат;

есе.