PMCB407 Съвременният политически процес в България

Анотация:

Журналистика

Преподавател(и):

гл. ас. Катя Христова-Вълчева  д-р
доц. Антоний Гълъбов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: