GENB069 Публична реч и презентации

Анотация:

Лекционната част на курса си поставя за цел да предостави на студентите необходимата информация и знания за теорията в областта на реториката, публичното говорене и презентирането, както и да формира у студентите рефлекци и нагласи за критично мислене по отношение на публичното говорене и структуриране на изказвания в различни ситуации от публичния живот.

Практическата част има за цел да създаде умения за говорене пред публика.

прочети още
Връзки с обществеността

Преподавател(и):

проф. Десислава Бошнакова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ:

Успешно завършилите курса студенти притежават:

1) знания:

• за основните теории в областта на реториката, публичното говорене и презентирането;

• за принципите на структуриране на речи, слова, изказвания и презентации;

2) умения:

• за подготовка на собствени изказвания, презентации, слова и речи, които да бъдат ефективни по отношение на предварително поставени цели;

• за подготовка на изказвания, презентации, слова и речи на други хора, които да бъдат ефективни по отношение на предварително поставени цели;

• за анализ и оценка на изказвания, презентации, слова и речи.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Техники на убеждаващото поведение. основни понятия: психическа задача, действие, въздействие основни факти и реалии: осмисляне на връзката комуникация – поведение, психотехника, въздействие.
 2. Опознаване, преживяване, въплътяване. основни понятия: роля, образ, общество. основни факти и реалии: как се конструира личен, групов и публичен образ.
 3. Вяра и наивност – същност на съзнателното и подсъзнателно внушение. основни понятия: съзнание, подсъзнание, воля. основни факти и реалии: кои са основните компоненти на психотехниките – за и против вярта в обстоятелствата, функциониране и взаимоотношения в комуникационна среда.
 4. Обстоятелства, въображение, устойчовост. Стойност на поведението в комуникациионния процес. основни понятия: обстоятелства, въображение и комуникация. основни факти и реалии: връзки с обществеността, правителствена комуникация и пъблик афеърс като средства и лостове за въздействие и взаимодействие.
 5. Реч, език, код, текст. основни понятия: дишане, енергия, реч, код, текст, смисъл. основни факти и реалии: психическо и физическо спокойствие, комуникационни практики на убеждаващата комуникация.
 6. Семинар 1: Слово и въздействие.
 7. Семинар 2: Цели и средства за постигането им.
 8. Семинар 3: “Ролите” и тяхната употреба.
 9. Семинар 4: Личните истории.
 10. Семинар 5: Убеди ме.
 11. Представяне на презентации в екип, с избор на една от посочените теми: Забавното и сериозното или Факти и цифри.
 12. Представяне на презентации в екип, с избор на една от посочените теми: Забавното и сериозното или Факти и цифри.
 13. Представяне на презентации в екип, с избор на една от посочените теми: Забавното и сериозното или Факти и цифри.
 14. Представяне на презентации в екип, с избор на една от посочените теми: Забавното и сериозното или Факти и цифри.
 15. Представяне на презентации в екип, с избор на една от посочените теми: Забавното и сериозното или Факти и цифри.
 16. Съвременни тенденции и развитие на презентационните умения. основни понятия: знание, познание, презентационна грамотност. основни факти и реалии: публична сфера, дигитализация, говорене пред публика, презентиране
 17. Модерната презентация – стандарти в публичната сфера. основни понятия: Бизнес стандарт, дигитализация, средства за влияние, средства за споделяне на идеи. кои са новите стандарти в презентирането – стилове, тенденции, модели и успешни практики.
 18. Силата и въздействието на невербалната комуникация. основни понятия: невербална комуникация, език на тялото, влияние. основни факти и реалии: какво е въздействието на езика на тялото, как можем да овладеем езика на тялото си и да го използваме за въздействие върху аудиторията.
 19. Технологии в сферата на презентирането. основни понятия: програми за презентиране, мултимедиа, дигитализация. основни факти и реалии: технологиите са неотменна част от съвременната презентация – какви са възможностите им и как да ги използваме за по-ефективно презентиране.
 20. Разказването на истории в публичните комуникации. основни понятия: структура на история, герой, злодей, завръзка, развръзка. основни факти и реалии: използването на класическата структура на историите е в основата на ефективните презентации – как да използваме този похват за изнасяне на успешни презентации.
 21. Семинар 1: Презентациите, които завладяха света – TED.com.
 22. Семинар 2: Презентациите на Стив Джобс и Бил Гейтс.
 23. Семинар 3: Хуморът в презентирането.
 24. Семинар 4: Примери за успешни презентации от България.
 25. Семинар 5: Презентиране без презентация – мисия възможна.
 26. Представяне на презентации в екип, с избор на една от посочените теми: Утре започва от днес и Светът след “Фейсбук”.
 27. Представяне на презентации в екип, с избор на една от посочените теми: Утре започва от днес и Светът след “Фейсбук”.
 28. Представяне на презентации в екип, с избор на една от посочените теми: Утре започва от днес и Светът след “Фейсбук”.
 29. Представяне на презентации в екип, с избор на една от посочените теми: Утре започва от днес и Светът след “Фейсбук”.
 30. Представяне на презентации в екип, с избор на една от посочените теми: Утре започва от днес и Светът след “Фейсбук”.

Литература по темите:

На български език

Аристотел (2013). Реторика, С., Захари Стоянов

Карнеги, Дейл, (2011). Изкуството да говорим пред другите, С., Изток-Запад

Гало, Кармайн (2011). Презентирай като Стив Джобс, С., Рой комюникейшън

Гало, Кармайн (2016). Говори като на TED, С., Рой комюникейшън

Успешните презентаци, Harvard Business School Press, София, 2005

Успешните презентации, сп. Мениджър, “Джобен наставник”, София, 2008

Как да убеждаваме, сп. Мениджър, “Джобен наставник”, София, 2009

Карнеги, Дейл, (2011). Как да придобием самоувереност и да влияем на другите чрез изкуството да говорим пред публика, С., Кибеа

Карнеги, Дейл, (1999). Как бързо и лесно да се научим да говорим пред публика, С., Кибеа

На английски език

1. Presentation Zen: Simple Ideas on Presentation Design and Delivery, Garr Reynolds

2. slide:ology: The Art and Science of Creating Great Presentations, Nancy Duarte

3. Presentations in Action: 80 Memorable Presentation Lessons from the Masters, Jerry Weissman

Сборници:

Сборници от летни школи по връзки с обществеността.

Годишници на департамент Масови комуникации.

Средства за оценяване: