PMCB405 Европейската интеграция

Анотация:

• Курсът проследява развитието на европейската интеграция в исторически план.

• Разглежда взаимодействието на държавите-членки на Европейския съюз и неговите институции.

• Разглежда въпроси за участието на гражданите и политическите партии в европейската политика.

• Проследява основните направления на развитие на европейската интеграция.

прочети още
Връзки с обществеността

Преподавател(и):

гл. ас. Катя Христова-Вълчева  д-р
гл. ас. Петя Георгиева  д-р
гл. ас. Любомир Стефанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Нормативната база за развитие на европейската интеграция.

• Основните механизми на взаимодействие между общите институции и държавите-членки на Европейския съюз

2) могат:

• Анализират ползите и предизвикателствата от членството в Европейския съюз.

• Диференцират различни типове институции и действащи лица в полето на европейската политика


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. 1. Европа – история и пространство. Философски и политически проекти за обединението на континента. 2. Европейската интеграция и нейната правна система – власт и управление чрез общо законодателство. 3. Европейската интеграция и европейските институции - кой и какво управлява. 4. Европейската интеграция и нейното обяснение. 5. Европейската интеграция и гражданите – нива на доверие и участие. 6. Европейската интеграция и политическите партии. 7. Европейската интеграция и световната политика. 8. Европейската интеграция и проблемите на сигурността. 9. Европейската интеграция и проблемите на престъпността и правосъдието.
  2. 10. България и Европейския съюз – аспекти и предимства на членството. 11. България и Европейския съюз – предизвикателства на членството. 12. Да напуснеш Европейския съюз – актуални дебати и развитие. 13. Разширяване на Европейския съюз – ще има ли и кои са бъдещите нови членове? 14. Европейската интеграция в перспектива – какво предлагат елитите и какво мислят гражданите?
  3. Тест

Литература по темите:

Богданов, Богдан – Европа – разбирана и правена, София, 2001

Верхофстад, Ги - Обединени европейски щати: Манифест за нова Европа, София, 2007

Ферхойген, Гюнтер - Европа в криза: За преосмисляне на европейската идея, София, 2006

Захариева, Ю, Николов, К. - От Римските договори към Бъдещето на ЕС: конституция, гражданско участие, идентичности, БЕКСА, София, 2007 г

Клаус, Вацлав - Къде започва утре, Изток-Запад, 2012

Ринус ван Схенделен - Макиавели в Брюксел, МВнР, София, 2010

Хикс, Саймън – Политическа система на Европейския съюз, София 2007

Шулце, Хаген - Нациите, държавите и Европа, в: Държава и нация в европейската история, изд. “Лик”, София 2002 г.

Средства за оценяване:

тест - 50%

практическа задача - 30%

портфолио - 20%