PMCB402 Изкуства и съвременност

Анотация:

Курсът включва:

• Запознаване с използването на различните изкуства в модерния свят

• Дискусионен форум, в който студентите следва да приложат познанията си в областта на изкуствата и да правят анализи

• минимум познания върху изкуствата и тяхната реализация в наши дни;

• Познания за различните техники при представяне на арт продукти;

• Практически умения за работа в сферата на изкуствата;

• Творческо интерпретиране на различни артистични послания.

прочети още
Връзки с обществеността

Преподавател(и):

проф. Петя Александрова  д.н.
проф. Ирина Генова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните категории и понятия на съвременните изкуства.

• положителните и отрицателни ефекти при използването на отделните артефакти.

2) могат:

• Да „четат” и интерпретират смисъла на посланията на съвременното изкуство.

• Да прилагат познанията си по изкуствата при конструиране на политически, ПР и медийни съобщения


Предварителни изисквания:
Да имат интереси и познания в областта на различните изкуства.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Видове изкуства. Класически класификации и модерни теории
 2. Организация на творческите индустрии в България и техните специфики и трудности
 3. Обща история на Оскарите, какво представлява Академията. Защо са важни.
 4. Оскарите през конкретната година
 5. Издаването на худ. литература. Издателства, преводи, авторски права.
 6. Литературният канон. С пример - кампанията "Голямото четене".
 7. Език и стил в литературата. Упражнения по стил.
 8. Театър - театрални институции и професии. Репертоарен и независим театър.
 9. Основни понятия в театъра. Драматургични школи. Шекспир и Чехов. Системите на Станиславски и Брехт.
 10. Посещение на спектакъл. Анализ на компонентите.
 11. Изкуство и визуална култура. Делът на визуалното в съвременността
 12. Реторика на образа по Роланд Барт. Какво искат от нас образите?
 13. Фотографското послание.
 14. Изкуството в "дигиталното всичко" - предимства и рискове.
 15. Нощта на музеите - обединение на формите на изкуствата и избиране на собствена програма.

Литература по темите:

1. "Фотографията на 20 век". Сборник. Алианс-97, 2002

2. Кьосев, Александър. "Караниците около четенето", Сиела, 2013

3. "В света на киното". Енциклопедия, Народна просвета, 1983

4. "Шедьоври на световните музеи". Сборник. Абагар Холдинг, 1995

5. Станиславски, Константин. "Работата на актьора върху ролята", Наука и изкуство, 1960.