CINB224 Репортажът и документалистиката в телевизията - II част

Анотация:

Придобиване на познания необходими за създаване на телевизионен репортаж.

прочети още
Кино и телевизия

Преподавател(и):

проф. Людмил Христов  
 Борис Пинтев  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) Ще знаят:

Основни елементи на репортажната работа.

2) Ще могат:

Да подготвят техниката за снимки . Да работят на терен.


Предварителни изисквания:
Да имат необходими технически познания и умения за професията на оператора

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Ян Шмок Изкуствено осветление във фотографията

А Головня. Майсторството на кинооператора

Е.Рашев Светлината в практиката на филмовия и ТВ оператор

Средства за оценяване:

практически задачи 75%

устен изпит 25%