BAEB421D Финансови изчисления

Анотация:

Маркетинг - ДО

Преподавател(и):

проф. Иванка Данева  д-р
гл. ас. Нигохос Канарян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: