HISB009D Балканите ХХ в.

Анотация:

История и археология ДО

Преподавател(и):

доц. Живко Лефтеров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: