HISB012D Нова и най-нова история

Анотация:

• Въвежда студентите в основните етапи от историята на модерния свят. Подредени в хронологичен ред лекциите разкриват пътя на модернизация от късното средновековие до края на 20 ти век. Поставят се въпросите за историческите промени, епохите и главните действащи лица. Освен това се създава цялостна картина на връзката между отделните периоди, конкретните действия и рефлексиите в настоящето.

прочети още
История и археология ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Методи Методиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основните етапи в новата и най-новата история

2) могат:

Да разпознават основните проблеми в най-важните исторически епохи

Да използват правилно понятията, които определят модерността ;

Да разчитат значими текстове с оглед на правилната съвременна интерпретация


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна литература:

Норман Дейвис, Европа: История, Абагар, 2015

Жак Льо Гоф, Цивилизацията на Средновековния Запада, Агата 2019

Саймън Дженкинс, Кратка история на Европа

Питър Бърк, Народната Култура в зората на модерна Европа, 1993

Франсис Фукояма, Краят на историята и последния човек, Обсидан 1992

Фелипе Фернандес Арместо, Хилядолетието, Прозорец 1999

Средства за оценяване:

ТЕСТ 25%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 25%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50%