BAMB424D Разбиране на потребителите – преживявания, удовлетвореност и лоялност

Анотация:

Маркетинг - ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Стефания Темелкова  д-р
 Илиян Димитров  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: