MALM095 Методика на чуждоезиковото обучение IV - (Актуални проблеми в методиката на обучението по английски език)

Анотация:

Лингводидактика

Преподавател(и):

ас. Сияна Харизанова  
преп. Светлана Ташевска  
доц. Светлана Димитрова-Гюзелева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: