MALM202 Европейска езикова политика

Анотация:

Курсът предлага запознаване с нормативни документи, определящи езиковата политика, но основно поставя теоретичната база, на която се основава политиката на многоезичност. Представят се модели от семиотиката, социологията, антропологията, психологията, както и изследвания от чуждоезиковото обучение, които изясняват Европейското виждане за езиците на общността.

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

доц. Светлана Димитрова-Гюзелева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След курса ще знаете:

•кои органи и институции насочват европейската езикова политика

•какви са основните направления

•какви документи направляват политиката

Ще можете:

•да се ориентирате в документите, свързани с езиковата политика

•да осъзнавате ролята на различните институции

•да използвате европейската езикова рамка

•да разпознавате проектните дейности по езиковата политика
Предварителни изисквания:
опит от изучаване на чужд език

владеене на английски език за четене

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Blommaert, J. (1999) Language Ideological Debates. Mouton de Gryuter

European Commission (2007) A political Agenda for Multilingualism. memo 07/80. Brussels.

European Commission (2007) Framework for the European survey on Language Competences. COM 2007.184. Brussels.

Средства за оценяване:

тест за ориентация в документите на ЕС за европейската политика

Презентация по избрана тема