ARCM162 Упражнение: Архитектурно студио - Архитектура на града ІІ част

Анотация:

Архитектура

Преподавател(и):

проф. Георги Георгиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: