ARCM275 Компютърно архитектурно проектиране II част

Анотация:

• В курса се изучава специализираният софтуеър за архитектурна работа ArchiCAD. Той се разработва от фирмата Graphisoft, която е част от германската група Nemetschek. Всяка учебна година се изучава различна версия на софтуеъра, която е последната и най-нова негова версия.

• Изучаваният софтуеър е един от водещите продукти за архитектурно проектиране. Той е основан на най-съвременната платформа компютърно проектиране – Информационен модел на сградата (Building Information Model - BIM). Тя предоставя възможности едновременно за двумерно чертане, тримерно моделиране, количествени сметки, визуализации и презентации.

• В курса се получават подробни и задълбочени знания за софтуеъра и умения за професионалното му приложение за техническа и творческа архитектурна работа.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

гл. ас. Виолета Шатова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да работят със софтуеъра на високо професионално ниво.

• Принципите на работа на специализиран софтуеър за архитектурно проектиране, моделиране и презентация.

• Да използват софтуеъра творчески не само за изработване, но и за измисляне и създаване на проектите си.

2) могат:

• Да изработват идейни и работни архитектурни проекти.

• Да изработват детайлни тримерни модели.

• Да изработват визуализации с графична техника.

• Да изработват табла за презентации на проектите си.


Предварителни изисквания:
• Да са преминали успешно първата част на курса.

• Основни умения са работа с компютър под Windows, с интернет, електронна поща и Мудъл.

• Умения за инсталиране на софтуеър.

• Владеене на софтуеър за текстообработка.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Работа с обекти чрез инструмента Object Тооl и BIM компоненти
 2. Преместване и копиране на елементи. Размножaване на елементи. Опция за размножаване на повече от един елементи „Multiply“
 3. Работа в 2D среда чрез прозорецът Worksheet. Редактиране на елементи и команди за обработка
 4. Работа с инструмента Zone
 5. Графично представяне чрез прилагане на фотореалистична текстура и приложение на инструмента Zone
 6. Импортиране и мащабиране на PDF файлове. Използване на опцията Trace Reference.
 7. Работа с инструмента „Curtain Walls“ за изработката на окачени фасади
 8. Работа по компонентите на „Curtain Walls“
 9. Използване на DXF / DWG файлове в ARCHICAD
 10. Създаване/настройки на 3D проекции и рендериране на изображения
 11. Работа с инструмента„Morph“
 12. Работа с инструмента Stairs
 13. Текущо оценяване
 14. Създаване на разрези в 3Д проекции: създаване на перспективни план и разрез в ARCHICAD и опцията 3D Cutaway
 15. Работа с инструмента Mesh и инструмента Magic Wand

Литература по темите:

• Материали към лекциите в Moodle, НБУ, раздели: ARCM275, ARCM271, ARCM017и ARCM217

• ARCHICAD 21 Reference Guide, 2017.

• ArchiCAD Интерактивни ръководства за обучение, 2018, http://www.archicadbg.com/services/view/12

• ARCHICAD Training Series Vol.1-6, www.youtube.com/user/Archicad

• ARCHICAD Channel – YouTube, www.youtube.com/user/Archicad

• Petkovic, N., ARCHICAD Master Classes (Step by Step Guidebook), e-книга, 2016, www.shu-a.info

• macinteract. ARCHICAD Field Guide Basic., e-книга, , 2016 https://macinteract.com/training/field-guides/

• MacKenzie S. and Gilbert S., ArchiCAD for AutoCAD Users, Graphisoft SE, 2011.

• Писарски, А., ArchiCAD 8 и 8.1 Пълно ръководство, СофтПрес, София, 2004.

• Симънс, Т., Graphisoft ArchiCAD 8 – стъпка по стъпка, СофтПрес, София, 2004.

• Помощен материал в Moodle