ARCM274 Сградостроителство II част

Анотация:

Курсът има за цел да създаде и систематизира знания и умения на студентите в областта на конструирането на сгради със съответните детайли. Разбиране ма сградостроителната проблематика

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

доц. Пламен Рилски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Изчертават, обозначават и разчитат чертежи на дадена сграда, да анализират проблемите при някои от сградните елементи
Предварителни изисквания:
Да са завършили успешно първия образователен цикъл по Сградостроителството I Част

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Уводна
 2. Хоризонтални комуникационни елементи
 3. Вертикални комуникационни елементи
 4. Наклонени комуникационни елементи
 5. Стълби
 6. Прозорци -дърврени двукатни
 7. Прозорци -ПВЦ и метал еднокатни
 8. Врати - външни и вътрешни
 9. Довършителни работи - стенни финишинги
 10. Довършителни работи - подови финишинги
 11. Довършителни работи - таванни финишинги
 12. Покриви - плоски
 13. Покриви - скатни
 14. Строителна механизация и оформяне на строителна площадка
 15. Заключителна

Литература по темите:

Архитектурно проектиране

Ернст Нойферт

Сградостроителство

проф.д-р. Чавдар Ангелов

Baukonstruktionslehre Teil II

Frick/Knoell