ACTR737 Проект: Работа върху роля.

Анотация:

Курсът има цел студентът ясно и точно да опише писмено всички компоненти свързани с изграждането на ролята и да продължи работата си, започната в самостоятелната работа на курс „Партитура на саценичния образ”.

прочети още
Театър - актьорско изкуство

Преподавател(и):

проф. Ева Волицер  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: самостоятелно да анализират роля в цялостна пиеса и пътя на създаването на нов оргинален и различен сценичен образ.

2) могат: да работят „в къщи” извън репетициите с режисьор и партньори.

Описаните теми в плана са стъпките, които актьорът извървява, работейки „в къщи”.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения: да са завършили успешно курсовете от програмата за предходните семестри.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна.К. С. Станиславски”Работата на актьора върху ролята”.

Средства за оценяване:

Две текущи и една крайна оценка.