ACTR733 Роля в театрален спектакъл. Представление.

Анотация:

Курсът е реализация на роля в театрален спектакъл на сцена.

прочети още
Театър - актьорско изкуство

Преподавател(и):

проф. Ева Волицер  д-р
 Николай Атанасов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: самостоятелно да анализират роля в цялостна пиеса.

2) могат: да изграждат”живота на човешкия дух” в цялостен спетакъл пред публика.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения: да са завършили успешно курсовете от програмата за предходните семестри.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна: К. С. Станиславски"Работата на актьора върху ролята” А. Ефрос „Репетиция- любов моя”

Избран класически или съвременен автор и драматургичен текст.

Средства за оценяване:

Две текущи и една крайна оценка.