POLF401 Европейският съюз: институции и управление

Анотация:

Курсът има за цел да формира базови познания относно институциите и процесите на управление на ЕС.

прочети още
Международна политика (на френски език)

Преподавател(и):

гл. ас. Катя Христова-Вълчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• същността на формиране и функциониране на основните политически институции на ЕС;

• разделението на правомощията и пракчиеското им прилагане от институциите на ЕС в процеса на управление на европейските политики

2) могат:

? да анализират основните параметри на процеса на управление на ЕС


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

? принципи на формиране и функциониране на политическите институцииФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Френски

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Европейският съюз: от политически проекти към институционално развитие
 2. Политическите институции като обект и субект на европейската интеграция
 3. Над-национални институции на ЕС: Европейската комисия
 4. Над-национални институции на ЕС: Европейския парламент
 5. Междуправителствени институции на ЕС: Европейският съвет
 6. Междуправителствени институции на ЕС: Съвет на ЕС
 7. Съдебни институции на ЕС
 8. Законодателна власт в ЕС
 9. Изпълнителна власт в ЕС
 10. Модели на управление в ЕС
 11. ЕС като външнополитически актьор: ограничения и перспективи
 12. ЕС като вътрешно-политически актьор: въздействие на европейските политики върху националния политически процес
 13. Гражданско участие в политиките на ЕС: утопия или реалност
 14. „За” и „против” разширяването на ЕС
 15. Семинарни дискусии по актуални теми на самостоятелната работа

Литература по темите:

1. Jean Lecerf - Un tournant majeur de l’histoire. Comment naquit l’Europe unie (disponible sur le site www.nbu.bg/MOODLE)

2. Paul Magnette (ed.) - La Construction de l'Europe, Editions de l'Universite de Bruxelles, 2000

3. Paul Magnette (ed.) - Le nouveau modele europeen, Editions de l'Universite de Bruxelles, 2000

4. Sophie Jacquot et Cornelia Woll (2008), Action publique Europeenne : les acteurs strategiques face a l’Europe, Politique Europeenne, Hartman, Vol. 2008/02 - n° 25

5. Oliver TREIB, (2006) “Implementing and complying with EU governance outputs”, Living Rev. Euro. Gov., Vol. 1, (2006), No. 1.

6. The Domestic Impact of European Union Public Policy: Notes on Concepts, Methods, and the challenge of Empirical Research, Politique Europeenne, Hartman, Vol. 2002/01 - n° 5

7. Marie-Therese Bitsch, Wilfried Loth, Charles Barthel, (2007), Cultures Politiques, Opinion Publiques et integration europeenne, Etablissements Emile Bruylants ; 2007,

8. Thierry Chopin, Michel Foucher (2010), L’etat de l’Union Europeenne, Fondation Robert Schuman, 2010,

9. Thierry Chopin , Camille Lepinay (2010) Clivages et compromis politiques au Parlement europeen : comment vote-t-on a Strasbourg? Fondation Robert Schuman,

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50%