SECB806 Семинар „Рискове за културно-историческото наследство"

Анотация:

Гражданско образование

Преподавател(и):

гл. ас. Дафинка Сидова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: