PHIB870 Проект „Гражданско образование“ – 4 част

Анотация:

Гражданско образование

Преподавател(и):

проф. Христо Тодоров  д-р
проф. Димитър Вацов  д-р
доц. Ясен Захариев  д-р
гл. ас. Дафинка Сидова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: