MUSB982 Практика - Теренна фолклористика - ІV част

Анотация:

• Курсът запознава с основните правила при провеждането на теренна работа.

• Разглеждат се основните етапи през които преминава процеса на събиране на материали;

прочети още
Български фолклор - музика и танц

Преподавател(и):

гл. ас. Маргарита Кръстева-Стойчевска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните правила на теренната фолклористика;

• основните етапи при провеждането на теренно проучване;

• как се записват народни песни, хора, обреден и словесен фолклор;

• как да съхраняват събраните от тях материали;

2) могат:

• да провеждат теренни проучвания;

• да събират образци на песенното, словесното и танцово народно творчество;;

• съхраняват и разпространяват събраните от теренните проучвания материали.


Предварителни изисквания:
Да са изуавали български обреден, словесен, музикален и танцов фолклор;

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Подготовка за теренна експедиция.
  2. Теренна практика.
  3. Обработка на събраните материали.
  4. Представяне на материалите.

Литература по темите:

Въгларов, С. Български народни хора и танци, С. 1976

Дженев, К. Кинетография, С. 1979

Динчев, К. Българският фолклор в локално – регионалното му разнообразие, С. 1992

Несторов, И. Хората на Добруджа, С. 1957

Петров, К. Танците на Средна Северна Североизточна България

Петров, К. Танци от Добруджа

Дженев, К., К. Харалампиев, Т. Кючуков, П. Захариев, Терминология на българската танцова хореография, С. 1965

Илиева, А. Проблеми на формообразуването в българските народни танци, С. 1979

Илиева, А. Структурно изграждане на българските народни танци като критерий за историческа стратификация, сп. Българско музикознание, С. 1979

Кацарова, Р. Български танцов фолклр, С. 1955

Сборник фолклорни хора, библ. Танцова самодейност

Сборници на БАн с основни правила при теренни проучвания

Хора и ръченици, библ. Танцова самодейност.