MUSB830 Компютърни нотни програми - ІІ част

Анотация:

Курсът се състои от 30 часа, от които: теоретични теми - 10 часа; практическа работа - 20 часа.

прочети още
Български фолклор - музика и танц

Преподавател(и):

проф. Георги Петков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Въвеждане на ноти по професионален стандарт с една от най-разпространените програми Sibelius.
Предварителни изисквания:
Студентите да са покрили университетските изисквания за компютърни умения и да имат познания в областта на Теорията на музикалните елементи.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Легато и легатури
  2. Създаване на собствени знаци. Ауфтакт и разполагане на нотния текст в документа
  3. Оптимизиране на партитурата
  4. Транспониране.Стилове за петолиния.
  5. Извличане на части от партитура. Извличане на миди файлове
  6. Промяна на арматурните знаци.Промяна на размера.Въвеждане на текст на песен

Литература по темите:

Видеолекции в Moodle

Средства за оценяване:

Тест, Практическа разработка