PHIB834 Семинар "Анализ на съвременни философски текстове на английски език"

Анотация:

Курсът въвежда студентите в професионална работата с философски текстове от съвременни автори на английски език. Изследователската работа на студентите се конкретизира при стартирането на курса чрез индивидуални задачи.

прочети още
Философия

Преподавател(и):

доц. Христо Гьошев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основни понятия и ключови философски текстове от съвременната англоезична философия.

2) могат:

Да се ориентират във философски текстове на английски език.
Предварителни изисквания:
Студентите трябва да имат базови познания по английски език.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Избор на философски текст на английски език
  2. Анализ на текст и съставяне на терминологичен речник

Литература по темите:

Buchanan, James, The Limits of Liberty: Between Anarchy and Leviathan, The Collected Works of James M. Buchanan, volume 7.

Scanlon, Thomas, 1998. What We Owe to Each Other, Cambridge, MA: Harvard University Press.

John Rawls, Justice as Fairness: A Restatement, edited by Erin Kelly.

Rawls, John, 1999 A Theory of Justice, Cambridge, MA: Belknap Press.

Unger, Pеter, 1975, Ignorance: A Case for Scepticism, Oxford: Oxford University Press.

Nozick, Robert, 1981, Philosophical Explanations, Cambridge, MA: Harvard University Press.

Moore, George, 1962a, “Proof of the External World,” in Philosophical Papers, New York, NY: Collier Books, 127–150.