PHIB833 Семинар "Научни публикации (студии, статии, преводи) - ІІ част"

Анотация:

Курсът обучава студентите в изготвянето, стилистичното оформяне и стандартизирането на професионален научен текст за публикуване в специализирани издания, като се създава и подготвя авторски или преводен текст, по избор.

прочети още
Философия

Преподавател(и):

доц. Христо Гьошев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

стандартите за оформление на текст за публикация

2) могат:

да оформят текст за публикуване в специализирани издания в стандартизиран вид.
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Избор на изследователска тема, проучване на релевантната литература и оформяне на текст за публикуване
  2. Превод на научен текст, редакция на превод и оформяне на превод за публикуване

Литература по темите:

Katz, M., From research to manuscript: A guide to scientific writing. Springer, 2006.

Kane, T., The Oxford essential guide to writing, 2005.