BULB838 Семинар „Годините на литературата (от 1907 до 1989)“

Анотация:

Българистика (Български език, култура и литература)

Преподавател(и):

проф. Пламен Дойнов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: