BULB817 Професията "критик"

Анотация:

Курсът е предназначен за студенти, които имат интерес към критиката и нейните професионални приложения в актуалната ситуация в България. Целта му е да запознае студентите с професията „критик“, с нейните специфики и конкретни практики в публичното пространство. Студентите овладяват писането на различни видове критически жанрове. В курса се усвояват модели на публично поведение, характеризиращи професията на съвременния критик.

прочети още
Българистика (Български език, култура и литература)

Преподавател(и):

проф. Пламен Дойнов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• спецификите на различните критически жанрове

• мисията на критика в днешното публично пространство

2) могат:

• да пишат разнообразни текстове в областта на критиката;

• да избират най-подходящата форма на критическа изява в публичността.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• общи познания в областта на литературата през ХХ иХХI век;

•мотивираност за изучаване и писане на критически текстове.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Бенбасат, Алберт. По въпроса за книгата, С., 2008.

Далчев, Атанас. Съчинения. Бележки, фрагменти, статии. Том 2, С., 1984.

Дойнов, Пламен. Литература в междувековието, С., 2004.

Дойнов, Пламен. Българската поезия в края на ХХ век. Част 1. Част 2, С., 2007.

Еко, Умберто. Как се пише дипломна работа, С., 1999.

История на книгата. Книгата в историята, С., 2001.

Кирова, Милена. Критика на прелома, С., 2002.

Мангел, Алберто. История на четенето, С., 2004.

Неделчев, Михаил. Размишления по българските работи, С., 2002.

Средства за оценяване:

1. Дискусия.

2. Курсова работа.