RUSB826 Трдициите в контекста на руската езикова култура

Анотация:

• Студентите да познават в основни линии характерните особености на живота в Русия, нейната култура, географските и природни особености, бита и традициите на рускоговорящия свят.

прочети още
Русистика (Руски език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Ирина Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да се ориентират в рускоговоряща среда

• Студентите ще: познават в основни линии характерните регионални особености на живота в Русия.

2) могат:

• Да се ориентират свободно в рускоговоряща среда

• да могат правилно да четат и говорят на руски език

• да комуникират на и от руски език на съответното ниво


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Руски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Тези странни руснаци. Владимир Желвис, Егмонт

• Как живеем. В.Берков, А.Беркова, О.Беркова, Златоуст

• Руски език. – самоучител в диалози. Анна Липовска, Елка Цочева, Лиана Гочева

• Речници: тълковни и двуезични